FUELBOX

FuelBox – for par som lever med sykdom

Dette er boksen for dere som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet, noe som ofte vil være ekstra krevende når dere lever med sykdom og konsekvenser av sykdom og behandling. Det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på kjærligheten og parforholdet er å ville hverandre vel og ta vare på den gjensidige nysgjerrigheten. FuelBox er et nyttig verktøy som kan åpne opp for den gode samtalen der dere kan oppdatere dere på hverandre, reflektere og diskutere sammen. Gode samtaler kan holde liv i følelser, være utviklende for dere som par og gjøre dere i stand til å håndtere de utfordringene dere møter med sykdommen og livet generelt.

Ved hjelp av 176 åpne spørsmål adresseres viktige, utfordrende og morsomme sider ved samlivet. Gjør oppdagelser som kan bidra til økt forståelse for hverandres situasjon og ulike behov. For å tåle hverandres forskjeller og våge å snakke om det som utfordrer dere, men også for å le og nyte hverandres tilstedeværelse og oppmerksomhet!

Pris kr. 699,-

Kjøp boksen her, eller bestill på 51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

.

 

.