FuelBox

Kreftomsorg Rogaland har i samarbeid med brukere og eksterne fagpersoner utviklet innholdet i FuelBox for par som lever med sykdom, og FuelBox for unge pårørende som lever med sykdom eller har mistet. Samtaleboksene er diagnosenøytrale, og ment som et kommunikasjonsverktøy til bruk for både enkeltpersoner og fagpersoner.

.

FuelBox – for par som lever med sykdom

Dette er boksen for dere som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet, noe som ofte vil være ekstra krevende når dere lever med sykdom og konsekvenser av sykdom og behandling. Det viktigste vi kan gjøre for å ta vare på kjærligheten og parforholdet er å ville hverandre vel og ta vare på den gjensidige nysgjerrigheten. FuelBox er et nyttig verktøy som kan åpne opp for den gode samtalen der dere kan oppdatere dere på hverandre, reflektere og diskutere sammen. Gode samtaler kan holde liv i følelser, være utviklende for dere som par og gjøre dere i stand til å håndtere de utfordringene dere møter med sykdommen og livet generelt.

Ved hjelp av 176 åpne spørsmål adresseres viktige, utfordrende og morsomme sider ved samlivet. Gjør oppdagelser som kan bidra til økt forståelse for hverandres situasjon og ulike behov. For å tåle hverandres forskjeller og våge å snakke om det som utfordrer dere, men også for å le og nyte hverandres tilstedeværelse og oppmerksomhet!

Pris kr. 699 kr og 70 kr i frakt.

Bestill på 51 56 79 90, post@kreftomsorg.no eller kjøp den i vår nettbutikk

.

FuelBox – for unge pårørende som lever med sykdom eller har mistet

Sykdom rammer ikke bare den enkelte pasient, men hele familien. Spesielt ungdommer kan streve med psykososiale utfordringer som har negative konsekvenser for deres egen helse og livskvalitet.

Hvordan ungdommer mestrer sin situasjon avhenger blant annet av hvordan familie og fagpersoner informerer og kommuniserer med dem om sykdommen. Både erfaring og forskning viser at kommunikasjon mellom familie og ungdom i en slik situasjon kan være utfordrende, der de unge i stor grad holder sine egne tanker og følelser for seg selv. 

FuelBox for unge pårørende kan være et nyttig hjelpemiddel for å komme i gang med den viktige samtalen med ungdommen. Samtaleboksen er utviklet som et kommunikasjonsverktøy til bruk for både familier og fagpersoner for å fremme helse og livskvalitet til unge pårørende. Boksen inneholder samtalekort med tema som er aktuelle for ungdommen. Spørsmålene er ferdig formulert og man kan velge tema etter behov. 

Pris: Boksen koster 899 kr dersom det blir produsert nye, 70 kr i frakt.

Bestill på 51 56 79 90, post@kreftomsorg.no eller kjøp den i vår nettbutikk