Individuell oppfølging

Det kan være godt å sortere tanker og følelser, enten du er i behandling eller har hatt kreft, er pårørende eller etterlatt. Vi er opptatt av å lytte til deg og dine behov. Sammen finner vi mestringsstrategier for veien videre. Antall samtaler vil variere etter behov.