Livskvalitet
- når livet er i endring

Kreftsykdom berører mange sider ved livet. Hos oss møter du erfarne fagpersoner med flerfaglig kompetanse. Har du behov for samtale individuelt, som par, familie eller med andre som står deg nær, kan våre terapeuter være der for deg. 

Vi samhandler med skole - og helsetjenesten der dette er hensiktsmessig.

Ta kontakt oss på 51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Et mangfold av tilbud

Her kan du finne informasjon om våre tjenester som kan være aktuelle for deg.