Parsamtaler

Når den ene i parforholdet får en alvorlig sykdom, rammes begge parter. En endret livssituasjon kan utfordre kommunikasjonen og samspillet. Hvordan snakker vi sammen om det som kan kjennes utfordrende og sårbart? 

Vi ønsker å legge til rette for den viktige samtalen. Å bli bevisst på forskjeller og få innblikk i den andres situasjon kan skape økt forståelse og aksept for hverandre. Vårt mål er å skape en trygg arena, som oppleves anerkjennende og respektfull for begge parter.

.