Parsamtaler

Når den ene i parforholdet får en alvorlig sykdom, rammes begge parter. En endret livssituasjon kan utfordre kommunikasjonen og samspillet. Hvordan snakker vi sammen om det som kan kjennes utfordrende og sårbart? 

Vi ønsker å legge til rette for den viktige samtalen. Å bli bevisst på forskjeller og få innblikk i den andres situasjon kan skape økt forståelse og aksept for hverandre. Vårt mål er å skape en trygg arena, som oppleves anerkjennende og respektfull for begge parter.

.

Parkurs

Kreftomsorg Rogaland tilbyr kurs for par som er berørt av kreft. Kurset tar sikte på å bevisstgjøre og styrke kommunikasjonen. Parene som deltar får et velfortjent pusterom fra hverdagen med hotellovernatting, og mulighet for å treffe andre par i samme situasjon. 

Selve programmet består av en veksling mellom foredrag og gruppearbeid, og er ledet av vårt eget fagteam.

Kurset arrangeres årlig, og er gratis for våre medlemmer. Det inkluderer overnatting med fullpensjon. For mer informasjon, og for å melde interesse, ta kontakt på post@kreftomsorg.no eller 51 56 79 00.