Gruppesamtaler

Kreftomsorg Rogaland skreddersyr “homogene smågrupper” etter behov.

For flere som rammes av kreft kan det være en fin og nyttig opplevelse å møte andre i lignende livssituasjon. Vi erfarer at et likt utgangspunkt gjør at man tilnærmer seg bearbeidelse på en annen måte, ved å møte andre som har vært der en selv er.

Gruppene blir fasilitet av en fagperson, og går over 5 ganger. Vi kartlegger behov og har forskjellige tema på hver samling.

Flere aktiviteter og tilbud

Ung i Vest

Ung i Vest Ung i Vest er et tilbud for deg mellom 13-20 år som er berørt av kreft, enten gjennom din egen sykdom, for...

Trening

Yoga Kreftomsorg Rogaland tilbyr yogatimer for deg som har eller har hatt kreft. Timene er skånsomt tilrettelagt, og har fokus på å få trene seg...

Møteplass for barn

Møteplass for barn i sør-fylket Møteplass for barn er et aktivitetstilbud til barn og unge som er berørt av kreft. Målgruppen er barn og unge...