Sexologtjeneste

Som mennesker har vi en fysisk og psykisk helse, men vi har også seksuell helse. Studier og erfaring viser at kreft og kreftbehandling kan påvirke seksualfunksjonen, og ha innvirkning på selvbilde og samliv. Alle typer kreft kan ha konsekvenser for den seksuelle helsen, fordi seksualiteten både har en biologisk, psykologisk og sosial dimensjon. 

Endringer knyttet til seksuell helse – og funksjon er en individuell og personlig opplevelse, som kan være utfordrende og sårbar. Seksualiteten påvirker tanker, følelser, handlinger og samspillet med andre mennesker. Menneskers seksuelle helse vil berøres uavhengig av alder, kjønn, livssyn, kultur, seksuell orientering, og om du lever alene eller i parforhold. 

Seksuell helsehjelp

Kreftomsorgs sexologtjeneste innebærer kartlegging og samtale, individuelt eller for par. Tjenesten innebærer rådgivning og veiledning ved konkrete seksuelle problemstillinger og samtale knyttet til hvordan man best kan håndtere en endret seksualitet, alene eller sammen. Kreftomsorgs sexolog er autorisert (NACS) og har også lang erfaring som kreftsykepleier. Som i andre sammenhenger samarbeides det med andre instanser etter avtale og ut fra behovet i problemstillingen.