Sexologtjeneste

Som mennesker har vi en fysisk og psykisk helse, men vi har også seksuell helse. Studier og erfaring viser at kreft og kreftbehandling kan påvirke seksualfunksjonen, og ha innvirkning på selvbilde og samliv. Alle typer kreft kan ha konsekvenser for den seksuelle helsen, fordi seksualiteten både har en biologisk, psykologisk og sosial dimensjon. 

Endringer knyttet til seksuell helse – og funksjon er en individuell og personlig opplevelse, som kan være utfordrende og sårbar. Seksualiteten påvirker tanker, følelser, handlinger og samspillet med andre mennesker. Menneskers seksuelle helse vil berøres uavhengig av alder, kjønn, livssyn, kultur, seksuell orientering, og om du lever alene eller i parforhold. 

Seksuell helsehjelp

Kreftomsorg tilbyr sexologtjeneste individuelt og for par. Tjenesten innebærer rådgivning og veiledning ved konkrete seksuelle problemstillinger og samtale knyttet til hvordan man best kan håndtere en endret seksualitet, alene eller sammen. Kreftomsorgs sexolog er autorisert (NACS) og har også lang erfaring som kreftsykepleier. Som i andre sammenhenger samarbeides det med andre instanser etter avtale og ut fra behovet i problemstillingen.

For mer informasjon om kreft og seksualitet, besøk Helsenorge.no, eller www.finnensexolog.no.


Kreft og seksualitet

Hefte

Prosjektet “Seksuell helse – når du eller noen som står deg nær blir berørt av kreft” er finansiert av Helsedirektoratet. Vi har utarbeidet et hefte som du kan lese og laste ned. Heftet inneholder korte fortellinger fra personer som har vært kreftpasienter og deres partnere, fordi de har funnet løsninger. Prosjektet inneholder også veiledningsmateriell for helsepersonell.

Velg din region og last ned heftet “Seksuell helse – når du eller noen som står deg nær blir berørt av kreft” her:Helse vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Helse nord: Nordland, Finnmark og Troms


Helse sør-øst: Oslo, Viken, Vestfold, Telemark og Agder

Helse midtnorge: Møre og Romsdal, Trøndelag


Folder

Som ledd i prosjektet har vi også utarbeidet en folder til helsepersonell og studenter, om hvordan man kan snakke med pasient og partner om seksualitet.

Studier viser behov for både muntlig og skriftlig informasjon knyttet til seksualitet, som ledd i behandling. Som helsepersonell har vi et lovpålagt og faglig ansvar i forhold til dette. 

Et fremtidig mål bør være at tematikken tas inn i relevante utdanninger. Det trengs flere studier som undersøker hvordan helsepersonell bedre kan ivareta pasienters seksualitet i møte med sykdom og behandling.Helse vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane

Helse nord: Nordland, Finnmark og Troms


Helse sør-øst: Oslo, Viken, Vestfold, Telemark og Agder

Helse midtnorge: Møre og Romsdal, Trøndelag


Prosjektet “Kreft og seksualitet” er et samarbeid mellom Solveig Fridheim Torp Sexolog (NACS) & Kreftsykepleier Prosjektleder (Kreftomsorg Rogaland), Stine Kuhle- Hansen Sexolog (NACS) & Familieterapeut (Oslo Met), Aron Willems Lege & Grafisk designer (Quintet)