Møteplass for barn og unge

Møteplass for barn og unge i sør-fylket

Møteplass for barn er et aktivitetstilbud til barn og unge som er berørt av kreft, enten som kreftsyke, pårørende eller etterlatte. Møteplassen skal gi gode opplevelser for hele familien. Det er også et treffpunkt der man møter andre i samme situasjon. Vi arrangerer månedlige aktiviteter og gjennom gode samarbeidspartnere kan vi tilby et spennende og variert program gjennom året, med blant annet besøk i Kongeparken, aktivitetsdager og kulturelle opplevelser.

Informasjon om de ulike aktivitetene blir sendt på mail til de som har meldt sin interesse om å delta på møteplassene. De vil da få mulighet til å melde interesse for deltakelse på arrangementene. På grunn av stor pågang vil plassene bli fordelt i forkant av hver enkelt arrangement.

Arrangementene er forbeholdt medlem av Kreftomsorg Rogaland. Er du ikke medlem, meld deg inn her.

For informasjon og påmelding, ta kontakt med post@kreftomsorg.no

Møteplass for barn i nord-fylket

Møteplass for barn er et aktivitetstilbud til barn og unge som er berørt av kreft, enten som kreftsyke, pårørende eller etterlatte. For barn som opplever at noen blir rammet av kreft, kan det være fint å møte andre barn i lignende livssituasjon. En torsdag i måneden arrangeres en møteplass for barn i alderen 4-12 år, som har foreldre eller søsken med kreft, eller har mistet i kreft. Tilbudet gjelder også kreftsyke barn.

På Bøtoppen legges det til rette for kjekke aktiviteter hvor samspillet med dyrene er en viktig del av opplevelsen. I tillegg har vi samtaler med barna i grupper hvor ulike tema blir tatt opp. To familieterapeuter har ansvar for disse gruppene. Det er også lagt til rette for at foreldrene kan samles for å dele erfaringer. Hver samling avsluttes med kveldsmat for barna. 

For informasjon og påmelding, ta kontakt med malfrid@kreftomsorg.no

Flere aktiviteter og tilbud

Ung i Vest

Ung i Vest (sør-fylket) Ung i Vest er et tilbud for deg mellom 13-20 år som er berørt av kreft, enten gjennom din egen sykdom,...

Trening

Yoga i Stavanger og Sandnes Kreftomsorg Rogaland tilbyr yogatimer for deg som har eller har hatt kreft. Treningen er i samarbeid med Jivamukti Yoga, og foregår...

Møteplass for kvinner med kreft, Haugalandet

For flere som rammes av kreft kan det være en fin og nyttig opplevelse å møte andre i lignende livssituasjon. Møteplassen er første mandag i...