green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash

Sosionomens rolle i Kreftomsorg Rogaland

Å få en kreftdiagnose er belastende, både for den direkte berørte og for deres nærmeste. Det påvirker ikke bare fysisk og emosjonelt, men også arbeidssituasjonen, økonomien og familielivet. Å i tillegg skulle navigere seg gjennom det offentlige systemet og holde styr på ulike velferdsordninger kan oppleves overveldende. Da er vår sosionom her for å hjelpe.

– Det handler om å slippe de ekstra bekymringene når du allerede har nok med å være kreftsyk, pårørende eller etterlatt, sier Marie Therese Rimestad, sosionom hos Kreftomsorg Rogaland.

Hennes rolle er å hjelpe med å finne frem i de systemene som finnes, og sikre at dine rettigheter og plikter både under og etter sykdomsforløp blir ivaretatt.

Alle situasjoner er ulike

Hvert individ har sin unike bakgrunn og historie. Derfor møter sosionomen som regel personer individuelt.

Sosionom, Marie Therese Rimestad sikrer at dine rettigheter blir ivaretatt.

På det første møtet kartlegges situasjonen.

– Enkelte har mistet et familiemedlem, mens andre sliter med senskader etter behandling. Noen kan også stå overfor utfordringer med å sikre seg økonomisk støtte på grunn av for kort botid i Norge. Målet mitt er å veilede hver enkelt slik at de får innsikt i sine rettigheter, forteller Marie.

Når situasjonen er kartlagt finner man veien videre, og tar steg for steg mot et felles mål.

Passer på at ting blir gjort 

Som kreftrammet, kan det å opprettholde kontakt med offentlige instanser som NAV oppleves ekstra utfordrende.

– Da kan jeg få fullmakt, ordne papirer og følge opp med veileder.

Som en trygghet kan sosionomen også bli med i møter med offentlige instanser.

– Jeg er for eksempel til stede under møter med NAV. Mange gruer seg til et slikt møte, og da kan jeg være med på sidelinjen, og sørge for at de får det de har krav på, legger hun til.

I tillegg samarbeider hun tett og deltar i møter med andre involverte instanser.

Følger opp så lenge det er behov

Så lenge folk trenger hjelp er døren åpen.

– Noen følger jeg over år, andre trenger kanskje bare en samtale. Det hender også at vi tar pause, og tar opp kontakten igjen når det trengs. Det er alltid mulig å komme tilbake hvis det oppstår endringer i  sykdomssituasjonen som gjør at en må se på stønader og rettighetene til den enkelte på ny igjen.

Som kreftsyk er noen dager tyngre enn andre. Da er det ikke alltid lett å komme seg rundt.

– Derfor kan jeg hjelpe der det trengs. Enten det er på mitt kontor på Bryne, på hjemmebesøk, ute hos andre aktører eller over telefon.

Aktuelt

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye

Design uten navn (19)

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?