IMG_7577

Artikkel i Kreftsykepleie – «FuelBox Ung Pårørende»

Kreftomsorg Rogaland har i samarbeid med brukere og eksterne fagpersoner utviklet innholdet i FuelBox for unge pårørende som lever med sykdom eller har mistet.

Fuelbox Ung Pårørende har blitt forsket på, og denne artikkelen presenterer utviklingen og evalueringen av kommunikasjonsverktøyet Fuelbox «Ung pårørende». Alvorlig sykdom rammer hele familien, der ungdom som pårørende er spesielt utsatt. Både foreldre og helsepersonell er ofte tilbakeholden og usikre på hva, når og hvordan de skal kommunisere med disse ungdommene.

.

Funnet i studiet viser at Fuelboxen ‘Ung pårørende’ synes å være et viktig redskap for foreldre og (kreft) sykepleiere i spesialist – og primærhelsetjenesten for å åpne kommunikasjon med ungdommer. Siden Fuelboxen er diagnosenøytral, vil den også være overførbar til andre diagnoser. 

Denne artikkelen er en forkortet og oversatt versjon av:

  • Hauken, M., Farbrot, I.M. “The Fuelbox ‘Young next of kin” – A mixed method study on the developmentand piloting a communication tool for adolescents coping with parental cancer or death” publisert i Cancer Nursing, 2022;45(2):148-160.0). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34010217/

.

Med norsk oversettelse og at den er på trykk i Kreftsykepleie blir den tilgjengelig for enda flere. 

Aktuelt

Design uten navn (1)

Saksliste årsmøte 2024

Overskrift

Fuelbox- samtalekort for par berørt av sykdom

kelly-sikkema-XX2WTbLr3r8-unsplash

Samtaleterapi: – Målet er å hjelpe par med å være et team