fuelbox-boksen

FuelBox for par som lever med sykdom

Alle mennesker har behov for å bli sett, ikke minst av partneren vår.
Men hva med når sykdom rammer?
Når den ene partneren rammes av alvorlig sykdom, rammes begge to.
Hva trenger vi da? Når den verden man kjenner snus på hodet og den vi er for hverandre endres, og alt som har vært trygt og godt blir ukjent og vanskelig. Hva skal vi snakke om da? Og hvordan?
Å klare å prate sammen kan forebygge en gryende avstand mellom par og føre dem nærmere hverandre. I livskriser vil dette bety mye for livskvaliteten og samholdet i hele familien.

FuelBox for par som lever med sykdom er utarbeidet av et fagteam bestående av kreftsykepleier, sosionom, familieterapeut og sexolog i samarbeid med Fuel-teamet og den kjente samlivsterapeuten og psykologen Frode Thuen.
Dette samtaleverktøyet gir oss forslag til samtaler som adresserer mer eller mindre utfordrende temaer.

Når foreldre har funnet en god måte å snakke om de vanskelige og skremmende tingene på vil dette gjøre det lettere for barna å åpne seg i den tryggheten.

Kjøp boksen her, eller bestill på 51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Aktuelt

Gjør.Som.Masiv_Instagram

Digitale julekort

300x250_kostrådskurs_Vardesenteret_2023

Hva skal jeg spise nå?

FiberCupen 2024

FiberCupen 2023