Møter du kreftrammede i ditt arbeid?

Når en kollega rammes av kreft, påvirker dette kollegene og arbeidsplassen. Vi tilbyr foredrag eller møter hvor vi kan gi råd og veiledning på arbeidsplassen til den kreftrammede.  

Hos oss møter du fagpersoner med mange års erfaring og høy kompetanse innenfor psykososial oppfølging av kreftrammede, pårørende og etterlatte. For den familien som er kreftrammet tilbyr vi  terapeutiske samtaler, gir vi både rehabilitering og bearbeiding for den enkelte, men også forebygging av helseplager knyttet til vanskelige opplevelser. 

Ved å inngå et samarbeid med Kreftomsorg Rogaland er dere som bedrift med på å opprettholde de betydningsfulle tjenestene vi som organisasjon kan tilby når kreft rammer.