Møter du kreftrammede
i ditt arbeid?

I Kreftomsorg Rogaland vektlegger vi og ser betydningen av tverrfaglig samarbeid, der vi sammen kan bidra til en bedre kreftomsorg i Rogaland. Hos oss møter du erfarne fagpersoner med tverrfaglig bakgrunn og tid til å bistå deg i faglige problemstillinger og situasjoner. Vi deltar gjerne i fellessamtaler eller på tverrfaglige møter i din kommune/ditt helseforetak. Vi tilbyr også veiledning, kurs og undervisning til bedrifter, ansatte i barnehage, skole og helsepersonell.

Det må påberegnes honorar for foredrag, undervisning og kursvirksomhet.

Fylkeslegen i Rogaland har vurdert og definert Kreftomsorg Rogalands tjenester som helsehjelp og vi er derfor underlagt helsepersonellovens regler om taushetsplikt, på lik linje som annet helsepersonell.

Ta kontakt med oss på  51 56 79 90 eller post@kreftomsorg.no

Ønsker du informasjon om våre tilbud til
Pasienter klikk herPårørende klikk herEtterlatte klikk her

Kurs

Se meg, trener!:

Kompetansepakken «Se meg, trener!» henvender seg til trenere og ledere i idrettslag og skal bidra til økt kompetanse og evne til å fange opp barn og unge som opplever utfordrende livssituasjoner.

Har du spørsmål eller ønsker å arrangere dette kurset, ta kontakt for mer informasjon.

Barnehagekurs:

Dette er et 3 timers kurs for ansatte i barnehager som skal bidra til å gi økt kompetanse og trygghet i møte med barn og foreldre i utfordrende livssituasjoner.

Kurset tar opp mange relevante og konkrete eksempler fra hverdagen i barnehagen. Det er rom for diskusjon og spørsmål. Det gis en innføring i aktuell litteratur  både for personalet men også litteratur rettet mot barn.

Foredrag og undervisning

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Samarbeid

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Råd og veiledning

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!

Aktuelle lenker

Vi jobber med hjemmesiden, mer informasjon kommer!