Palliasjon

«Palliasjon handler om lindring og best mulig livskvalitet for pasienter og deres pårørende i hele forløpet av livstruende sykdom».


Kreftomsorg Rogaland jobber for å ivareta både pasient og pårørende på det psykososiale plan i den palliative fasen. Det kan være utfordrende for mange å skulle bearbeide tanker og følelser rundt det å skulle dø eller miste noen som står en nær. Hos oss jobber det fagfolk som er vant til å møte vanskelige følelser og situasjoner. Vår oppgave er å hjelpe den enkelte til å håndtere det som er utfordrende alene eller sammen med de som står en nær.