IMG_5664

Enda litt meir

“Enda Litt Meir” er et tilbud til deg som har vært gjennom kreftbehandling, uansett alder – uansett utgangspunkt.

I samarbeid med Robust Trening og Fysioterapi er vi i Kreftomsorg Rogaland takknemlig for muligheten til å videreføre vårt rehabiliteringsprosjekt. I dette prosjektet tar vi med oss de gode erfaringene vi gjorde i «Litt meir» – prosjektet (2022) samtidig som vi videreutvikler tilbudet.

Onsdag 3. mai starter vi «Enda litt meir» – fysisk og psykologisk kreftrehabilitering. Dette er et kjekt, ukentlig og lavterskel gruppeaktivitet, tilpasset alle aldre og alle utgangspunkt.

Tidspunkt: Onsdager, klokken 10:00 – 12:00
Påmelding med navn, telefonnummer og e-post til post@kreftomsorg.no
Begrenset antall plasser. Tilbudet er gratis for medlemmer i Kreftomsorg Rogaland

Aktuelt

IMG_4451

Familiedag med HOG

Heart Shape with doctor

Setter personen, ikke pasienten i sentrum

IMG_5664

Enda litt meir