Yellow Pink Eggs Easter Instagram Post

Saksliste årsmøte 2021

Saksliste Årsmøtet 2021

Tid: 20.04.2020.
Sted: Google Hangout Meet, digital gjennomføring

.

  1. Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang, styreleder.
  2. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll.
  3. Gjennomgang av Årsregnskap.
  4. Gjennomgang av Årsmelding.
  5. Orientering om endring av vedtekter, Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland
  6. Rapport fra kontrollkomiteen.
  7. Valg.

Aktuelt

IMG_6433-2

FiberCupen støtter Kreftomsorg Rogaland

LITT MEIR (30 × 15 cm)

«Litt meir» – fysisk aktivitet etter kreft- og kreftbehandling

Trening og kreft

Trening og kreft