Yellow Pink Eggs Easter Instagram Post

Saksliste årsmøte 2021

Saksliste Årsmøtet 2021

Tid: 20.04.2020.
Sted: Google Hangout Meet, digital gjennomføring

.

  1. Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang, styreleder.
  2. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll.
  3. Gjennomgang av Årsregnskap.
  4. Gjennomgang av Årsmelding.
  5. Orientering om endring av vedtekter, Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland
  6. Rapport fra kontrollkomiteen.
  7. Valg.

Aktuelt

IMG_7577

Artikkel i Kreftsykepleie – «FuelBox Ung Pårørende»

Heart Shape with doctor

Fagdag: Alle har en seksuell helse – hvordan ivaretar vi pasientene våre?

stone-316225

Mestringskurs