Yellow Pink Eggs Easter Instagram Post

Saksliste årsmøte 2021

Saksliste Årsmøtet 2021

Tid: 20.04.2020.
Sted: Google Hangout Meet, digital gjennomføring

  1. Åpning ved Dag Terje Klarp Solvang, styreleder.
  2. Valg av møteleder, referent og underskrive protokoll.
  3. Gjennomgang av Årsregnskap.
  4. Gjennomgang av Årsmelding.
  5. Orientering om endring av vedtekter, Stiftelsen Kreftomsorg Rogaland
  6. Rapport fra kontrollkomiteen.
  7. Valg.

Aktuelt

2W9A7006 kopi

LYSE FIBERCUPEN • Aadne Kaarvaag og Bjørn Ketil Birkeland

IMG_8636A

MARIANNE OG ROAR

Nancy bilde

NANCY HELGESEN