iStock-817348278-915x550

Har du, eller kjenner du noen som har, erfaring med å være søsken som pårørende?

Kreftomsorg Rogaland har fått en henvendelse fra et forskningsprosjekt, der det søkes deltakere som har erfaring med og kunnskap om det å være søsken som pårørende gjennom ungdomstida. Tema for forskningsprosjektet er: “Hva kjennetegner støttende relasjoner for pårørende søsken i ungdomstida”.

.

Gruppen det ønskes kontakt med er unge voksne mellom 18-30 år som har vært pårørende til et søsken.

.

Formålet med studien er å undersøke søsken sine erfaringer med det å være pårørende i ungdomstida, og hva som kjennetegner deres støttende relasjoner. Dette for å få økt kunnskap om hva som bidrar til livsmestring til tross for utfordringene man kan oppleve som pårørende, og som kan gi et annerledes ungdomsliv enn det jevnaldrende venner har. Denne kunnskapen er viktig for å kunne vite noe om hva slags relasjonell støtte som ser ut til å være med og forebygge egne helseutfordringer hos søsken som pårørende.

.

Ved å delta i prosjektet vil det gjennomføres ett intervju. Det må settes av 90 minutter. Det er frivillig å delta i prosjektet.

.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med:

Gry Anette Øvstegård: 942131@stud.hvl.no

Aktuelt

1

“Nora” deler sin erfaring– Helsepersonell trenger mer åpenhet rundt traumebevisst omsorg

Design uten navn (34)

Artikkel publisert i Kreftsykepleie

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland