iStock-817348278-915x550

Har du mistet et søsken i kreft og ønsker å fortelle din historie?

Kreftomsorg Rogaland har fått en henvendelse fra to studenter på profesjonsstudiet i psykologi ved NTNU i Trondheim, som holder på å skrive hovedoppgave. I den forbindelse skal de gjøre en kvalitativ studie av erfaringer med å miste søsken i kreft.

.

Gruppen de ønsker kontakt med er voksne over 20 år som har mistet et søsken i kreft før de ble 16 år gamle.

.

Formålet med studien er å undersøke hvordan det er å være søsken til et barn med kreft, både som pårørende og som etterlatt. Dette vil kunne bidra til økt kunnskap på dette området.

Intervjuet vil vare mellom 60 og 90 minutter, og kan foregå fysisk i Trondheim eller digitalt. Alle personidentifiserende opplysninger vil anonymiseres før materialet anvendes i forskning. Deltakelse i studien er frivillig.

.

Ved interesse eller spørsmål, ta kontakt med:

Anne Thompson: annaat@stud.ntnu.no

Elisabeth Carlsson: elisaca@stud.ntnu.no

Aktuelt

stone-316225

Mestringskurs

iStock-817348278-915x550

Har du mistet et søsken i kreft og ønsker å fortelle din historie?

IMG_6433-2

FiberCupen støtter Kreftomsorg Rogaland