Skjermbilde 2023-06-27 kl. 09.04.47

Menn med brystkreft

Menn kan også få brystkreft. Brystkreft hos menn utgjør mindre enn 1 % av all brystkreft.

Betydningen av god informasjon er imidlertid ikke mindre viktig.

Brystkreft er en diagnose som ofte assosieres med kvinner, men menn har også brystvev hvor det kan utvikles kreft-svulster. Hvert år er det cirka 25-30 tilfeller av brystkreft hos menn i Norge.

Menn som får diagnosen kan oppleve det utfordrende å snakke om sykdommen med andre. Dette kan gi en følelse av ensomhet i en allerede krevende situasjon.

Brystkreftforeningen har utarbeidet en ny brosjyre for menn med brystkreft. Kreftomsorg Rogaland har bidratt til det faglige innholdet i denne brosjyren, som kan lastes ned her:
https://www.brystkreftforeningen.no/getfile.php/1311469-1687938843/Brosjyrer/BF_Menn%20med_brystkreft_29.06.2023.pdf?fbclid=IwAR0xXVcVlb_Hepg6FqrfIHGm-RBy5jlIA3SjbqDKDGzCdPvEmm7ehgy6edo

Aktuelt

1

“Nora” deler sin erfaring– Helsepersonell trenger mer åpenhet rundt traumebevisst omsorg

Design uten navn (34)

Artikkel publisert i Kreftsykepleie

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland