Skjermbilde 2023-06-27 kl. 09.04.47

Menn med brystkreft

Menn kan også få brystkreft. Brystkreft hos menn utgjør mindre enn 1 % av all brystkreft.

Betydningen av god informasjon er imidlertid ikke mindre viktig.

Brystkreft er en diagnose som ofte assosieres med kvinner, men menn har også brystvev hvor det kan utvikles kreft-svulster. Hvert år er det cirka 25-30 tilfeller av brystkreft hos menn i Norge.

Menn som får diagnosen kan oppleve det utfordrende å snakke om sykdommen med andre. Dette kan gi en følelse av ensomhet i en allerede krevende situasjon.

Brystkreftforeningen har utarbeidet en ny brosjyre for menn med brystkreft. Kreftomsorg Rogaland har bidratt til det faglige innholdet i denne brosjyren, som kan lastes ned her:
https://www.brystkreftforeningen.no/getfile.php/1311398-1686645694/Brosjyrer/BF_Menn%20med_brystkreft_2023.pdf

Aktuelt

IMG_8549

Fem hundre tusen takk, Andrea!

Skjermbilde 2023-08-22 kl. 11.05.46

Markus-løpet 2023

Skjermbilde 2023-08-11 kl. 13.04.21

Enda litt meir