Balansekunst

– En fagdag om livet, døden og hverdagen
Notér deg mandag 3. oktober 2016 kl. 9-15 på Clarion Hotel Energy!
Du som jobber og lever i balansepunktet fag og person, nærhet og distanse, sykdom, risiko og mestring – får her servert årets viktigste fagdag. Helsepersonell, sosialarbeidere, pedagoger, ledere, studenter, pasienter, pårørende – og rett og slett folk flest – får gjennom Balansekunst møte to personer som på hver sine felt er enere i formidling: Ingvard Wilhelmsen og Else Kåss Furuseth.
balansekunstknapp

Ingvard Wilhelmsen

Norsk psykiater og professor ved UiB, med hypokondri som spesialfelt. Wilhelmsen har skrevet flere bøker, deriblant «Sjef i eget liv».  Dette temaet et utgangspunkt for Wilhelmsens foredrag på fagdagen Balansekunst der han vil snakke ut i fra undertittelen: «Hvordan kan vi best mulig forholde oss til sykdom, omstillinger, risiko og usikkerhet?» Dersom noen skal være sjef i ditt liv, må det være deg selv. Forutsetningen for å utøve denne lederrollen på en god måte er at dine holdninger til de grunnleggende temaene i livet er på plass. Synet vi har på oss selv, andre mennesker, fortiden, døden og verden, avgjør hvilke automatiske tanker og følelser vi opplever i en gitt situasjon. Hva styrer mine følelser? Hvordan kan jeg finne mine grunnholdninger? Er det mulig å skille mellom ekte og tenkte problemer? Hvordan kan jeg endre meg? Hvordan behandler vi våre egne bekymringer? Målet er å å finne – og beholde – den gode balansen mellom aktivitet og hvile, arbeid og fritid, nærhet og distanse, yte og nyte.

Else Kåss Furuseth

En av Norges mest profilerte komikere og programleder. Til Stavanger tar hun med seg et utdrag fra forestillingen «Kondolerer» – en komedie om sorg av og med Else Kåss Furuseth. Forestillingen har gitt Else utmerkelser for sin åpenhet om et tabubelagt tema: selvmord, og det å leve videre når det utenkelige har rammet. Hvordan lever man i dette? Selv sier hun: «Forestillingen er på en måte en kjærlighetserklæring til familien. Og til deg. Husk at du kan le av noe som er så vondt at det nesten ikke går an å snakke om».Else Kåss Furuseth ble for «Kondolerer» tildelt Wenche Foss’ ærespris. Forestillingen har gjennom flere år gått for fulle hus på Nationaltheatret i Oslo og vært på turné i Norge.

Varm lunsj og møteplass

Du skal få tilbringe dagen i gode omgivelser på Clarion Hotel Energy. Det blir god tid til å samtale med kolleger og andre balansekunstnere – og du får servert en deilig, varm lunsj på hotellet.

Kreftomsorg Rogaland 10 år!

I 10 år har vi vært til stede for de som blir berørt av kreft i vårt fylke. Siden etableringen av Kreftomsorg Rogaland i 2006 har vi bygd opp et unikt kompetansesenter for kreftpasienter, pårørende og etterlatte. Vi har kontor i Stavanger, på Haugalandet og på Bryne. Hos oss skal de berørte møte erfarne fagpersoner med tid og kompetanse. Vi jobber ut i fra mangfoldet av problemstillinger og utfordringer man kan kjenne på når livet blir berørt av kreftsykdom. Vi har erfaring med hvor krevende det kan være å leve og jobbe i balansepunktet sykdom, risiko og mestring. Med “Balansekunst” ønsker vi å tilby faglig og personlig påfyll og gi deg en dag utenom det vanlige!

Billetter

Fagdagen koster 790,- + avg. – og for dette får du altså kvalitetsforedrag, enestående underholdning, god mat og en møteplass for likesinnede. Vi kan også love overraskelser. For fakturabestilling ta kontakt på post@kreftomsorg.no eller 51 56 79 90
balansekunstknapp