Header-01

Borasdávda ja seksualitehta – Kreft og seksualitet

Seksuell helse er en tematikk som etterlyses av mange pasienter og partnere. Prosjektet handler konkret om seksuelle utfordringer, men har et mestringsfokus, og hovedbudskapet er “Ikke gi opp seksuallivet – det finnes løsninger” 

“Seksuell helse – når du eller noe noen som står deg nært blir berørt av kreft” har blant annet utarbeidet et Hefte til pasient og partner: “Kreft og seksualitet – les hvordan andre kreftoverlevere løste utfordringer”. Heftet inneholder korte fortellinger fra kreftpasienter og deres partnere, fordi de har funnet løsninger. Prosjektet inneholder også veiledningsmateriell for helsepersonell.

Som et flerkulturelt og flerspråklig land ønsker vi at disse heftene skal være brukervennlige for hele Norge. Vi er derfor stolte av å lansere heftet «Kreft og seksualitet» – “Borasdávda ja seksualitehta” –  også på nordsamisk.

I dag er det den samenes nasjonaldag. Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet, som ble holdt i Trondheim i 1917. Vi ønsker å bli med på markeringen av denne dagen ved å publisere Hefte «Kreft og seksualitet» – “Borasdávda ja seksualitehta” på nordsamisk.

Prosjektgruppen har bestått av Aron Willems, Stine Hasle og Solveig Fridheim Torp. Vi vil takke Ellen Sara Pulk (kreftkoordinator i Kautokeino) og Inger Máret Ánne Eira (oversetter) for godt samarbeid. Vi vil også rette en stor takk til Kautokeino kommune, Sametinget, Oslo Met og Quintet for økonomisk støtte til oversettelse, layout og trykking.

Lihkku beivvin!!

Ønsker du å få tilsendt Heftet i trykkversjon, ta kontakt på post@kreftomsorg.no

Aktuelt

IMG_7577

Artikkel i Kreftsykepleie – «FuelBox Ung Pårørende»

Heart Shape with doctor

Fagdag: Alle har en seksuell helse – hvordan ivaretar vi pasientene våre?

stone-316225

Mestringskurs