Header-01

Verdens kreftdag i Frivillighetens år

“Uansett hvor god man blir i offentlig sektor vil det alltid være behov for de frivillige sin innsats. De frivillige gir noe det offentlige ikke kan tilby. “
– Bent Høie

Økt fokus på helsefrivilligheten

Hvert år markeres Verdens kreftdag 4. februar for å styrke den globale kampen mot kreft. I samarbeid med flere organisasjoner og pasientforeninger innen kreftområdet ønsker vi i år å løfte frem den store verdien de frivillige utgjør og viktigheten av å sikre gode rammer for frivilligheten lokalt på denne dagen.

Det ytes mye frivillig arbeid på kreftområdet, både innen forskning og i møte med målgruppen. Kreftomsorg Rogaland er en ideell organisasjon som bidrar med profesjonell helsehjelp til pasienter, pårørende og etterlatte. Vi er et faglig kompetansesenter der vår visjon er: Livskvalitet – når livet er i endring. Gjennom Frivillighetens år ønsker vi å styrke fokuset på helsefrivilligheten. Helsefrivilligheten er ikke en erstatning men et tilskudd til det offentlige helsetilbudet.

1 av 3 opplever å få en kreftdiagnose før man er fylt 75 år, og Rogaland er et av de fylkene som er hardest rammet med flest nye krefttilfeller hvert år. Det alltid være behov for de frivillige sin innsats innen kreftområdet, og behovet bare vokser i møte med harde prioriteringer i samfunnet og mangel på helsearbeidere i fremtiden.

Vi har mange gode bidragsytere i Rogaland og vi er takknemlig for Kirsten som ønsker å dele sin historie i møte med oss i Kreftomsorg Rogaland.

Aktuelt

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye