Yellow Pink Eggs Easter Instagram Post

Innkalling til årsmøte 2021

Til medlemmer av Kreftomsorg Rogaland

.

Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland 2021

.

Dato: 20.04.2021
Tid: 18:00 – 19:00
Sted: Digital gjennomføring på Google Meet

.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 06.04.2021. Sakene kan enten sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.


Årsmøtet ledes ved styreleder Dag Terje Klarp Solvang.

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no en uke før
møtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer i Kreftomsorg Rogaland har stemme- og
talerett ved årsmøtet.

.

For å delta, sendes påmelding til post@kreftomsorg.no, du vil da motta link til det digitale møtet.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret

Aktuelt

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye