Invitasjon (LinkedIn-banner) (Canvas-banner) (750 × 250 px) (1)

Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland

Tid: 18. april 2023 kl 19:00 – 20:30

Sted: Kantinen hos Stavanger Sanitetsforening, Madlaveien 13. (v/Kreftomsorg Rogaland sine lokaler)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 04.04.2023. Sakene kan sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Program:

• Velkommen ved styreleder Dag Terje Klarp Solvang
• Hva bygger vi? v/ Kari Gro Johanson, prosjektdirektør Nye SUS
• Gjennomgang årsregnskap v/ styreleder
• Gjennomgang Årsrapport v/ daglig leder
• Valg

.

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no en uke før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer i Kreftomsorg Rogaland har stemme- og talerett ved årsmøtet.

Enkel servering.

Vel møtt!

.

Med vennlig hilsen
Styret

Aktuelt

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye