Invitasjon (LinkedIn-banner) (Canvas-banner) (750 × 250 px) (1)

Innkalling til årsmøte i Kreftomsorg Rogaland 2022

Tid: 24. mars kl 19:00 – 20:30

Sted: Kantinen hos Stavanger Sanitetsforening, Madlaveien 13. (v/Kreftomsorg Rogaland sine lokaler)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 10.03.2022. Sakene kan sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Program:

• Velkommen ved styreleder Dag Terje Klarp Solvang
• «Hjem fra sykehus-med digital selvhjelp» v/ PhD student Hege Wathne (UiS og SUS)
• Gjennomgang årsregnskap v/ styreleder
• Gjennomgang Årsrapport v / daglig leder
• Valg

.

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no en uke før møtet.

Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer i Kreftomsorg Rogaland har stemme- og talerett ved årsmøtet.

Enkel servering.

Vel møtt!

.

Med vennlig hilsen
Styret

Aktuelt

IMG_7577

Artikkel i Kreftsykepleie – «FuelBox Ung Pårørende»

Heart Shape with doctor

Fagdag: Alle har en seksuell helse – hvordan ivaretar vi pasientene våre?

stone-316225

Mestringskurs