shutterstock_553420222

Kreftomsorg Rogaland tilbyr digital helsehjelp til kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase

Kreftomsorg Rogaland har fått støtte fra Stiftelsen Dam til prosjektet “digital psykososial helsehjelp for kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase”. Definisjonen på en palliativ fase er “aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid”. Vi har som mål med dette prosjektet å gi digital helsehjelp til kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase. Dette gjennom telefonkontakt og videokonsultasjon, da målgruppen er en risikogruppe ifm Covid-19. Om helsemyndighetene tillater det, vil vi også åpne for samtaler i samme rom, i de gitte rammer som situasjonen og myndighetene tilsier. 

 

Målgruppen er kreftrammede barn, unge og voksne som er i palliativ sykdomsfase og deres nærmeste, inkludert barn og unge som pårørende. Prosjektet vil gjennomføres i Rogaland, samt kommuner tilknyttet Helse Fonna. 

 

Kreftomsorg Rogaland kan kontaktes på telefon 51567990 eller mail post@kreftomsorg.no, fra mandag til fredag mellom kl. 09.00 – 15.00. 

Vi vil ha sommerstengt fra uke 29 til 31.

 

Tips gjerne kreftpasienter og deres pårørende i palliativ fase. Vi har kompetansen til å hjelpe. 

 

Med Vennlig Hilsen

Kreftomsorg Rogaland

Aktuelt

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye