Sammen om livet

En bok med tekster av Gunnar Roalkvam, Jan Vincents Johannessen, Per Arne Dahl, Berit & Arvid Nesse m.fl. Malerier av Gunn Lisbeth Gaarden og foto av Signe Christine Urdal.

kr 350.00

Beskrivelse

En bok med tekster av Gunnar Roalkvam, Jan Vincents Johannessen, Per Arne Dahl, Berit & Arvid Nesse m.fl. Malerier av Gunn Lisbeth Gaarden og foto av Signe Christine Urdal.

På forsommeren 2007 ble det publisert flere epistler i Stavanger Aftenblad, “Sammen for livet”.

De ble skrevet av ekteparet Berit og Arvid Nesse, og omhandlet hverdagslivet for en familie hvor mor er rammet av kreft.

Spalten oppnådde stor respons og oppmerksomhet, fordi det viser seg at flere av problemstillingene som familien stod ovenfor er hverdagslige og krevende situasjoner som veldig mange opplever i møte med kreftsykdommen.

Selv om familien har hatt kreftsykdom som sin opplevelse, er de overbevist om at opplevelsene og tiden de har hatt, også er gjenkjennbar for mennesker som opplever andre typer kriser i livet.

Responsen som familien fikk av kjente og ukjente mennesker på artiklene de skrev, gjorde det lett for Arvid og barna å takke ja til utgivelsen av denne boken. I boken blir epistlene fraAftenbladet gjengitt i sin helhet; – tilført ettertanker, ord og bilder som har som mening å berike og gi refleksjoner. Og kanskje også være til hjelp for dem som er rammet av kreft i familien eller kjenner noen som er det.