Ungpårørende

All
  • All
  • Aktuelt
  • 15 år - 15 historier
  • Faglig
  • Arrangement
  • Eksterne arrangement
IMG_7577

Artikkel i Kreftsykepleie – “FuelBox Ung Pårørende”

Kreftomsorg Rogaland har i samarbeid med brukere og eksterne fagpersoner utviklet innholdet i FuelBox for unge pårørende som lever med...