Invitasjon årsmøte

Årsmøte 2024

Tid: 16. april 2024 kl 18:00 – 20:00

Sted: Kantinen hos Stavanger Sanitetsforening, Madlaveien 13. (v/Kreftomsorg Rogaland sine lokaler)

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 02.04.2024. Sakene kan
sendes ved e-post til post@kreftomsorg.no eller per post til Kreftomsorg Rogaland, Niels
Juels gate 10, 4008 Stavanger.

Program:

  • Velkommen ved styreleder Dag Terje Klarp Solvang
  • Senskader etter kreftbehandling: Rebecca studien v/ Kjersti Tjensvoll, forsker og
    leder for studien SUS
  • Gjennomgang årsregnskap v/ styreleder
  • Gjennomgang årsrapport v/ daglig leder
    Valg

Saksliste og innstillinger vil bli presentert på vår hjemmeside www.kreftomsorg.no en uke
før møtet.
Vi gjør oppmerksom på at alle betalende medlemmer i Kreftomsorg Rogaland har stemme-
og talerett ved årsmøtet.


Det blir en enkel servering!

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Styret

Aktuelt

Design uten navn (1)

Saksliste årsmøte 2024

Overskrift

Fuelbox- samtalekort for par berørt av sykdom

kelly-sikkema-XX2WTbLr3r8-unsplash

Samtaleterapi: – Målet er å hjelpe par med å være et team