Overskrift

Fuelbox- samtalekort for par berørt av sykdom

Når en av partene i et forhold blir rammet av kreft, forandres livet for begge to. Det kan bli ekstra krevende å forstå hverandres reaksjoner og følelser. Kreftomsorg Rogaland utviklet derfor Fuelbox- for par som lever med sykdom.

Målfrid Haraldseid Eide, kreftsykepleier og familieterapeut hos Kreftomsorg, bruker boksen i samtaler med par.

– Å snakke sammen under en slik livsforandring er ikke alltid lett. Kanskje en ikke engang vet hvordan man skal starte samtalen.

Det er “boksen” som stiller spørsmål

Boksen består av 176 åpne spørsmål basert på flere kategorier, og innholdet er kvalitetssikret av professor i psykologi og samlivsterapeut Frode Thuen.

Når boksen brukes i samtaleterapi, trekker en av partene et kort og stiller den andre et spørsmål.

– Ved å trekke et kort fra Fuelboxen blir agendaen bestemt for deg. Da trekkes kanskje et spørsmål man allerede har tenkt på, men ikke våget å formulere selv.

Hun påpeker at ved å ha spørsmålene og agendaen i boksen, kan det og gjøre samtalen mindre skummel.

– Hvis det er et spørsmål som kan være krevende, så kan det være godt at spørsmålet blir formulert fra boksen og ikke fra partneren.

Målfrid legger til at det er avgjørende at partneren ikke avbryter mens den andre svarer.

– Ved å lytte kan både jeg som terapeut og partneren komme med oppfølgingsspørsmål. 

Kan styrke parforholdet

Målfrid ser ofte en utvikling ved bruk av boksen.

– Vi ser at dette er til stor hjelp for mange. Flere opplever at samtalen blir annerledes, og at emner som ikke har kommet opp tidligere blir snakket om på en trygg måte. Ved å reflektere, diskutere og være nysgjerrig, blir man også kjent med hverandres tanker og følelser.

På denne måten kan man oppdage nye ting som kan bidra til økt forståelse om hverandres situasjon og behov. 

– Da er det lettere å tåle hverandres forskjeller, og våge å snakke om det som er utfordrende med sykdommen og livet generelt.

Ta med boksen ut av terapirommet

Fuelboxen er liten, og kan enkelt tas med seg hvor enn man føler for. 

– Man kan gjerne gjøre noe hyggelig ut av det. Kanskje sette seg ned med en kopp te eller noe god mat. Da er det kun de to, uten distraksjoner fra skjerm og andre mennesker. 

Målfrid forteller videre at man også kan velge å plukke ut kort fra ønskede kategorier og ta dem med på tur eller til hytta som en samtalestarter.

– På denne måten kan par også ha de gode samtalene på egenhånd. Dette kan gjøre dem bedre rustet mot sykdommen.

Fuelbox- for par som lever med sykdom kan kjøpes her.

Aktuelt

1

“Nora” deler sin erfaring– Helsepersonell trenger mer åpenhet rundt traumebevisst omsorg

Design uten navn (34)

Artikkel publisert i Kreftsykepleie

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland