Når kreft rammet

Når kreft rammer din bedrift

Arbeidsplassen er en viktig arena i den enkeltes liv, også når en blir berørt av krise. Når kreft rammer, snus livet på hodet, både for den som blir syk, og for de som står rundt.

1 av 3 opplever å få en kreftdiagnose, og Rogaland er et av de fylkene som er hardest rammet med flest nye krefttilfeller hvert år. Mange står i arbeid når krisen er et faktum. Kreftomsorg Rogaland er en ideell organisasjon som skreddersyr helsehjelp til kreftsyke, pårørende og etterlatte. Hos oss møter et flerfaglig team, bestående av kreftsykepleiere, sosionom, sexolog, stråleterapaut og familieterapauter med tid og kompetanse til å møte din bedrift og dine ansatte. 

 Vi ønsker å tilby et bedriftsmedlemskap der din bedrift og dine ansatte får tilgang til:

  • Psykososial oppfølging av den ansatte, gjennom individuelle samtaler, par- og familiesamtaler og kollegastøtte 
  • Råd og veiledning om rettigheter overfor NAV og offentlige instanser
  • Kurs, informasjon og foredrag til kolleger, ledelse og HR

Et bærekraftig samfunn er viktig for oss alle og gjennom bedriftsmedlemskap i Kreftomsorg Rogaland vil din bedrift være med på å bidra til FN´s bærekraftsmål nr. 3 som er å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle. Les mer informasjon om FN´s bærekraftmål.

Vi hjelper stadig flere bedrifter når kreft rammer, du kan høre mer om dette i videoen under.

…….

……

Ønsker du å lese mer om bedriftsmedlemskapet, kan du gjøre det her:

…..

Det å få en kreftdiagnose kan skape stor usikkerhet, både hos den som er syk og hos de som står nær. Kollegaer kan bli usikre på hvordan de skal forholde seg til den som opplever kreft. Ledere og HR kan bli usikre knyttet til oppfølging og ivaretakelse av medarbeidere. 

…….

…….

Hvilken strategi har din arbeidsplass for å ivareta kreftsyke, pårørende og etterlatte ansatte? 

Hvordan kan man trygge miljøet, og den enkelte i dens rolle som kollega, leder eller HR?

Aktuelt

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye