rettigheter som kreftsyke og pårørende har når kreft rammer.

Rettigheter når sykdom rammer

I denne utgaven av tidsskriftet Kreftsykepleie har vår sosionom, Marie Therese Rimestad, bidratt med hennes kunnskap om ulike rettigheter som kreftsyke og pårørende har når kreft rammer. Gjennom jobben sin bistår hun med informasjon, råd og veiledning i tillegg til praktisk bistand i kontakt med NAV og det øvrige hjelpeapparatet.

 Kreftomsorg Rogaland har med i støtte fra DAM, utarbeidet tre ulike sjekklister for kreftrammede, pårørende og etterlatte for å belyse relevant informasjon og ulike aktuelle instanser som kan være nyttig for målgruppene å vite i deres situasjon. Sjekklistene er generelle og ikke uttømmende, men kan være et utgangspunkt for å innhente informasjon og sørge for at dine rettigheter og plikter som pasient, pårørende og etterlatt blir ivaretatt.

De ulike rettighetene

Kreftsykepleiere er eksperter på å møte pasienter og pårørende når kreft rammer. Denne artikkelen belyser rettigheter som kan være nyttig å kjenne for kreftsykepleiere, uavhengig om en  jobber i spesialist- helsetjenesten, kommunehelsetjenesten, i rehabilitering eller private virksomheter. 

Artikkelen tar for seg hvordan sjekklistene kan være et nyttig verktøy for kreftsykepleiere og annet helsepersonell i møte med pasienter. Hvordan de gir det kjennskap til, og kunnskap om, hvilke rettigheter pasient og pårørende har krav på etter folketrygden, når sykdom rammet. Målet er at denne kunnskapen skal gi kreftsykepleiere muligheten til å trygge pasienten og deres pårørende med hvilke rettigheter og system som vil ivareta en under sykdomsperioden. Artikkelen tar videre for seg hvordan og når man bør søke om  arbeidsavklaringspenger, hvilke muligheter man har for å søke om fritak fra meldekort og eventuelt uføretrygd. 

Tidsskriften Kreftsykepleie blir utgitt to ganger i året til medlemmer av faggruppa for kreftsykepleiere. I tillegg blir den sendt ut til bibliotek, medisinske bibliotek, høyskoler og universiteter. Tidsskriften blir publisert både digitalt og i papir i 2022. 

Dersom du ønsker å lese hele artikkelen kan det gjøres her:

Ønsker du å lese mer om om ulike rettigheter til kreftsyke, pårørende og etterlatte og de ulike sjekklistene, utarbeidet av vår sosionom, for kreftrammede, pårørende og etterlatte, kan du gjøre det her:

Aktuelt

resirk damene 2

10 år med panting til inntekt for Kreftomsorg Rogaland

hog

Klar for en helg med fart og spenning

Hytteprosjektet har betydd mye for hele familien.

Henrik (7) har fått trehytte i hagen: – Dette betyr utrolig mye